Pesendîde İlâhi

Hizmet-i Pîrân İle Meydâna Geldim Dönmezem

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Hizmet-i pîran ile meydâna geldim dönmezem
Sohbet-i irfân ile meydâna geldim dönmezem

Varlığım dost varlığında mahv edip cânân ilin
Cân ile başdan geçip merdâne geldim dönmezem

Âr u nâmus perdesini çâk edip Mecnûn sıfât
Câm-ı aşkı nûş edip mestâne geldim dönmezem

Ayn-ı Ahmed'den içip Seyyid Rızâ âb-ı zülâl
Sâf dîl Kur'an ile ummâna geldim dönmezem