Hizmet-i Pîrân İle Meydâna Geldim Dönmezem

Güftekârı: Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi

Bu sayfada Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi tarafından kaleme alınan Hizmet-i Pîrân İle Meydâna Geldim Dönmezem nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Hizmet-i pîran ile meydâna geldim dönmezem
Sohbet-i irfân ile meydâna geldim dönmezem

Varlığım dost varlığında mahv edip cânân ilin
Cân ile başdan geçip merdâne geldim dönmezem

Âr u nâmus perdesini çâk edip Mecnûn sıfât
Câm-ı aşkı nûş edip mestâne geldim dönmezem

Ayn-ı Ahmed'den içip Seyyid Rızâ âb-ı zülâl
Sâf dîl Kur'an ile ummâna geldim dönmezem

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Pesendîde Neyzen M. Hakan Alvan 2