Segâh İlâhi

Kıbrıs'ın Fatihi Manen Ümmi Haram Hala Sultan

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Mustafa Batuhan (medhi)

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Kıbrıs'ın fatihi manen
Ümmi Haram Hala Sultan
Tutuyor ümmete dâmen
Ümmü Haram Hala Sultan

Tebşir etti anı Nebî
Sana nasib budur dedi
Bu tebşire belî dedi
Ümmü Haram Hala Sultan

Larnaka'da ulu türbe
Tuz gölünün sahilinde
Şehid düşen seferinde
Ümmü Haram Hala Sultan

Resulün teyzesi kânı
Yürüttü böyle erkânı
Hak yolunda veren canı
Ümmü Haram Hala Sultan

Pençesin saldı çün Rum'a
Gar eyledi ânı nûra
Yeri olup nahl-i Tûbâ
Ümmü Haram Hala Sultan

Hanımların serfi râzı
Kıbrıs'ın burc-i şehbâzı
Medhî'de eyler niyâzı
Ümmü Haram Hala Sultan

----------

Dâmen: etek (kol kanat germek)
Belî: Evet
Şehbâz: Cesur
Tebşir: Müjde