Sipihr İlâhi, Devr-i Hindî

Mübtelâ-yı Aşk Olan Elbetde Dermânın Arar

Bestekârı: Neyzen Hakan Alvan

Nutuk sahibi: Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Güncellemeler - Talepler