Şehnazbuselik İlâhi

Lâhâ Lî Tayfun Serâ Fi-l Kevn-i Min Tilka-i Bedr

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Es'ad Erbilî Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Lâha lî tayfun serâ fi’l-kevni min tilkâ-i bedr
Aşk ez-ceybem girift u goft yâ hâzâ edr
Sormam artık pîre sâki gâye-i ma’nâ nedir
Leblerin söyler civânım gonca-i râ’nâ nedir
Gözlerin eyler işaret nergis-i şehlâ nedir

Bir zamân tevhid için teksîr-i evsâf eyledim
Sanki hâcât-ı dil-i nâşâdı is’âf eyledim
Gördüm etvâr-ı şuûn-ı hâli insâf eyledim
Fikr-i ferdâ-yı cihândan sînemi sâf eyledim
Gam nedir şâdî nedir illet nedir sevdâ nedir

Gam değilmiş Hamdî olmak seyr-i gül-şenden cüdâ
Neşve var yâdında derler gül fedâ bülbül fedâ
Şimdi seyh-i asrdan duydum şu yolda bir nidâ
Dergehi pîr-i muğânda hâk-i pay ol Es’ad’â
Ol zamân anlarsın ancak rütbe-i bâlâ nedir

*M. Es’ad Erbîlî’nin beyitlerine Elmalılı Hamdi
Yazır'ın tahmisleridir. Her bir tahmisin son iki
mısra’ı Es’ad Erbili’ye, ilk üç mısra’ı Hamdi
Yazır’a aittir.