Sûzinâk İlâhi

Ey Hatice Annemiz

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Kenan Rıfaî Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ey Hatîce annemiz ey çâresizler çâresi
Ey Resûl-i Kibriya'nın zevcesi hem sâyesi
Ehli Beytin masdarı mü'minlerin sertâcın
Hazret-i Zehrâ Betül'ün valid-i üftâdesi

Hazret-i Peygamber'i tasdik eden sen ibtidâ
Servet ü sâmânını uğrunda sen ettin fedâ
Bu şeref kâfi değil mi kadrini i'lâ için
Mü'minâtın tâc ü fahri ey ulu Hayrun nisâ

Ey Muhammed Mustafâ'nın pek vefâkâr zevcesi
Hazreti Şah-ı Alî'nin sâyesi dildâdesi
Hem Hasan ile Hüseyin'in bergüzîde ceddesi
Şem-i vechin dâima Ken'an hakir pervânesi

zevc: Eş
sâye: Himâye
ilâ: Yükseltmek, yüceltmek
masdar: Evvel, ilk çıkılan yer
ibtidâ: ilk önce, başlangıç