Ey Hatice Annemiz

Güftekârı: Kenan Rıfaî Hz.

Bu sayfada Kenan Rıfaî Hz. tarafından kaleme alınan Ey Hatice Annemiz nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ey Hatîce annemiz ey çâresizler çâresi
Ey Resûl-i Kibriya'nın zevcesi hem sâyesi
Ehli Beytin masdarı mü'minlerin sertâcın
Hazret-i Zehrâ Betül'ün valid-i üftâdesi

Hazret-i Peygamber'i tasdik eden sen ibtidâ
Servet ü sâmânını uğrunda sen ettin fedâ
Bu şeref kâfi değil mi kadrini i'lâ için
Mü'minâtın tâc ü fahri ey ulu Hayrun nisâ

Ey Muhammed Mustafâ'nın pek vefâkâr zevcesi
Hazreti Şah-ı Alî'nin sâyesi dildâdesi
Hem Hasan ile Hüseyin'in bergüzîde ceddesi
Şem-i vechin dâima Ken'an hakir pervânesi

zevc: Eş
sâye: Himâye
ilâ: Yükseltmek, yüceltmek
masdar: Evvel, ilk çıkılan yer
ibtidâ: ilk önce, başlangıç

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Sûzinâk Neyzen M. Hakan Alvan 5