Acemkürdî İlâhi

Ben Gelmedim Dava İçin

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Yunus Emre

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Benim bunda kararım yok, ben bunda gitmeğe geldim
Bezirgânem metaım çok, alana satmağa geldim

Ben gelmedim dâva için, benim işim sevi için
Dost’un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim.

Dost esrüğü deliliğim, âşıklar bilir neliğim
Denşürüben ikiliğim, birliğe bitmeğe geldim

Ol hocamdır ben kuluyum, Dost bağçesi bülbülüyüm
Ol hocamın bağçesine,şâd olup ötmeye geldim

Bunda biliş olan canlar,anda da bilişirlermiş
Bilişüben Hocam ile halim arzetmeğe geldim

Yunus Emre âşık olmuş, Maşuka derdinden ölmüş
Gerçek erin kapısında, canım arz etmeğe geldim.