Nihavend İlâhi

Zahid Gel Gör Erkânımız Yâ Hu

Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal

PAYLAŞ:Bu bestenin farklı zamanda icrâ edilmiş 4 kaydı daha bulunmaktadır. Bunları bestenin kendi sayfasında inceleyebilirsiniz.

Zahid gel gör erkânımız ya Hû
Girip öğren devranımız ya Hû
Habibine pek bağlıyız ya Hû
Halveti Cerrahi'yiz ya Hû

Cananımız Fahri Baba ya Hû
Canımızdır Aşki Baba ya Hû
Muhibbi ol Al-i Aba'yız ya Hû
Halveti Cerrahi'yiz ya Hû