Pençgâh İlâhi

Bu Fakire Himmet Gerek

Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

PAYLAŞ:Bu bestenin farklı zamanda icrâ edilmiş 5 kaydı daha bulunmaktadır. Bunları bestenin kendi sayfasında inceleyebilirsiniz.

Bu Fakire himmet gerek
İbadetde kaim gerek
Zikrullahta daim gerek
Ya faili Muhtar Allah

Bidayetin yoktur senin
Nihayetin yoktur senin
Hidayetin çoktur senin
Ya faili Muhtar Allah

Azraille Mikaille