Hicâz İlâhi

Vardır Bizi Beytullah'a Erdir Bizi Aşkullaha

Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

PAYLAŞ:



Bu bestenin farklı zamanda icrâ edilmiş 8 kaydı daha bulunmaktadır. Bunları bestenin kendi sayfasında inceleyebilirsiniz.

Kâbe dünyanın merkezi
Kâbe Allah'ın hem evi
Kâbe İslâm'ın kıblesi
Vardır bizi Beytullah'a
Erdir Bizi Aşkullaha

Beyti Abdullahlar yapmış
Allah beyte nazar kılmış
Kullarına gelin demiş
Vardır bizi Beytullah'a
Erdir Bizi Aşkullaha

Kabe'nin örtüsü kara
Allah'ı kalbinde ara
Arafat'da arif ola
Vardır bizi Beytullah'a
Erdir bizi Aşkullah'a

Zemzem içtim derde deva
Aşık oldum Mustafa'ya
Ol Resul-i Mücteba'ya
Vardır bizi Beytullah'a
Erdir bizi Aşkullah'a

Resulullah Medine'de
Nuru akmış gönüllere
Ravzasında müminlere
Vardır bizi Beytullah'a
Erdir bizi Aşkullah'a 

Muhammed'i Resûl bildim
Ol Habibin nurun gördüm
Muhibbi'ye aşkı verdin
Vardır bizi Beytullah'a
Erdir bizi aşkullaha