Hicâz İlâhi, Sofyan

Affet Bizi Ya Gaffar

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: Muallim İsmail Hakkı

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Affet bizi ya Gaffar şehr-i siyam hürmetine
Ört aybımız ya Settar şehr-i siyam hürmetine

Güncellemeler - Talepler