Hicâz Niyaz, Evsat

Kuldan Sana Lâyık N'ola

Bestekârı: Hüseyin Hâlid Bey (Sermüezzin)

Nutuk sahibi: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi

Bu parçanın bestesine ait güfte bilgisi bulunmamaktadır.

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler