Hicâz Niyaz, Nimevsat

Bakıp Cemal-i Yare Çağırıram Dost

Bestekârı: Neyzen Doğan Ergin

Nutuk sahibi: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Bakıp cemâl-i yâre çağırıram dost dost
Dil oldu pâre pâre çağırıram dost dost
 
Aşkın ile dolmuşam zühdümü yanılmışam
Mest-i müdâm olmuşam çağırıram dost dost
 
Mescid ü meyhânede hânede vîrânede
Ka`be'de büthânede çağırıram dost dost
 
Sular gibi çağ çağ dolaşırım dağ dağ
Hayrân bana sol u sağ çağırıram dost dost
 
Geldim cihâne garîb oldum güle andelîb
Herdem ciğerler delip çağırıram dost dost
 
Dünyâ gamından geçip yokluğa kanat açıp
Aşk ile dâim uçup çağırıram dost dost
 
Aradığım cândadır cânda vü hem tendedir
Bilir iken bendedir çağırıram dost dost
 
Gâh düşerim mutlaka gâh asl u geh mülhaka
Bakıp kamudan Hakk'a çağırıram dost dost
 
Dolunmaz ol hâl ü had mine'l-ezel tâ ebed
Onulmaz aslâ bu derd çağırıram dost dost
 
Hep görünen dost yüzü andan ayırmam gözü
Gitmez dilimden sözü çağırıram dost dost
 
Deryâ olunca nefes pârelenince kafes
Tâ kesilince bu ses çağırıram dost dost

Gökler gibi dönerem gün gibi dolanıram
Devr ile eğlenirem çağırıram dost dost
 
Ne yerdeyim ne gökde ne ölüyüm ne zinde
Her yerde her zamanda çağırıram dost dost
 
Geldim o dost ilinden koka koka gülünden
Niyâzî'nin dilinden çağırıram dost dost

Bu besteye ait kayıt bulunamamıştır.

Güncellemeler - Talepler