Tanbûri Muaz Ceyhan

PAYLAŞ:

28 Ağustos 2017, 6 Zilhicce 1438 1.Parca
Hüseyni, Tanbur Taksimi
6 Kasım 2017, 17 Safer 1439 1.Parca
Acem, Tanbur Taksimi
20 Kasım 2017, 2 Rebî'ul-evvel 1439 1.Parca
Çargâh, Tanbur Taksimi
1 Nisan 2019, 26 Recep 1440 7.Parca
Hicâz, Tanbur Taksimi
22 Nisan 2019, 17 Şa'bân 1440 1.Parca
Acemaşîran, Tanbur Taksimi