Kanuni Turgut Özüfler

PAYLAŞ:

22 Ağustos 2016, 19 Zilka'de 1437 2.Parca
Rast, Kanun Taksimi
29 Ağustos 2016, 26 Zilka'de 1437 8.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
25 Temmuz 2016, 20 Şevvâl 1437 13.Parca
Muhayyer, Kanun Taksimi
7 Kasım 2016, 7 Safer 1438 13.Parca
Beyâtî, Kanun Taksimi
21 Kasım 2016, 21 Safer 1438 8.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
28 Kasım 2016, 28 Safer 1438 8.Parca
Segâh, Kanun Taksimi
12 Aralık 2016, 13 Rebî'ul-evvel 1438 20.Parca
Hüzzam, Kanun Taksimi
2 Ocak 2017, 4 Rebî'ul-âhir 1438 9.Parca
Nikriz, Kanun Taksimi
13 Ocak 2014, 12 Rebî'ul-evvel 1435 10.Parca
Uşşak, Kanun Taksimi
20 Ocak 2014, 19 Rebî'ul-evvel 1435 9.Parca
Beyâtî, Kanun Taksimi
27 Ocak 2014, 26 Rebî'ul-evvel 1435 13.Parca
Uşşak, Kanun Taksimi
30 Aralık 2013, 27 Safer 1435 9.Parca
Nikriz, Kanun Taksimi
16 Aralık 2013, 13 Safer 1435 7.Parca
Hüzzam, Kanun Taksimi
6 Şubat 2017, 10 Cemâzil-evvel 1438 3.Parca
Hüseyni, Kanun Taksimi
13 Şubat 2017, 17 Cemâzil-evvel 1438 10.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
28 Ekim 2013, 24 Zilhicce 1434 2.Parca
Hüzzam, Kanun Taksimi
6 Mart 2017, 8 Cemâzil-âhir 1438 1.Parca
Şedaraban, Kanun Taksimi
6 Mart 2017, 8 Cemâzil-âhir 1438 7.Parca
Nihavend, Kanun Taksimi
24 Ocak 2011, 19 Safer 1432 21.Parca
Uşşak, Kanun Taksimi
27 Mart 2017, 29 Cemâzil-âhir 1438 1.Parca
Pençgâh, Kanun Taksimi
17 Nisan 2017, 21 Recep 1438 10.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
15 Mayıs 2017, 19 Şa'bân 1438 11.Parca
Bûselik, Kanun Taksimi
12 Haziran 2017, 18 Ramazan 1438 1.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
3 Temmuz 2017, 9 Şevvâl 1438 8.Parca
Hüseyni, Kanun Taksimi
31 Temmuz 2017, 8 Zilka'de 1438 1.Parca
Nihavend, Kanun Taksimi
31 Temmuz 2017, 8 Zilka'de 1438 9.Parca
Sabâ, Kanun Taksimi
21 Ağustos 2017, 29 Zilka'de 1438 7.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
17 Şubat 2014, 17 Rebî'ul-âhir 1435 7.Parca
Nihavend, Kanun Taksimi
24 Şubat 2014, 24 Rebî'ul-âhir 1435 1.Parca
Bestenigâr, Kanun Taksimi
19 Haziran 2017, 25 Ramazan 1438 1.Parca
Rast, Kanun Taksimi
4 Aralık 2017, 16 Rebî'ul-evvel 1439 1.Parca
Hüzzam, Kanun Taksimi
8 Ocak 2018, 21 Rebî'ul-âhir 1439 12.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
19 Şubat 2018, 4 Cemâzil-âhir 1439 1.Parca
Nihavend, Kanun Taksimi
16 Nisan 2018, 1 Şa'bân 1439 6.Parca
Acem, Kanun Taksimi
24 Mart 2014, 23 Cemâzil-evvel 1435 12.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
3 Mart 2014, 2 Cemâzil-evvel 1435 10.Parca
Rast, Kanun Taksimi
1 Ekim 2018, 21 Muharrem 1440 1.Parca
Hicazkâr, Kanun Taksimi
8 Ekim 2018, 28 Muharrem 1440 1.Parca
Uşşak, Kanun Taksimi
3 Eylül 2018, 23 Zilhicce 1439 6.Parca
Acemaşîran, Kanun Taksimi
29 Ekim 2018, 19 Safer 1440 15.Parca
Bûselik, Kanun Taksimi
5 Kasım 2018, 26 Safer 1440 13.Parca
Evic, Kanun Taksimi
3 Aralık 2018, 25 Rebî'ul-evvel 1440 7.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
10 Aralık 2018, 2 Rebî'ul-âhir 1440 10.Parca
Hüzzam, Kanun Taksimi
24 Aralık 2018, 16 Rebî'ul-âhir 1440 7.Parca
Hüseyni, Kanun Taksimi
7 Ocak 2019, 1 Cemâzil-evvel 1440 1.Parca
Nihavend, Kanun Taksimi
28 Ocak 2019, 22 Cemâzil-evvel 1440 12.Parca
Nihavend, Kanun Taksimi
28 Ocak 2019, 22 Cemâzil-evvel 1440 15.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
4 Mart 2019, 27 Cemâzil-âhir 1440 10.Parca
Zâvil, Kanun Taksimi
1 Nisan 2019, 26 Recep 1440 12.Parca
Şevkutarab, Kanun Taksimi
8 Nisan 2019, 3 Şa'bân 1440 8.Parca
Beyâtî, Kanun Taksimi
15 Nisan 2019, 10 Şa'bân 1440 11.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
15 Temmuz 2019, 13 Zilka'de 1440 1.Parca
Şehnaz, Kanun Taksimi
29 Temmuz 2019, 27 Zilka'de 1440 1.Parca
Sabâ, Kanun Taksimi
19 Ağustos 2019, 18 Zilhicce 1440 13.Parca
Hüseyni, Kanun Taksimi
2 Eylül 2019, 3 Muharrem 1441 8.Parca
Uşşak, Kanun Taksimi
16 Eylül 2019, 17 Muharrem 1441 1.Parca
Muhayyerkürdi, Kanun Taksimi
16 Eylül 2019, 17 Muharrem 1441 8.Parca
Hüzzam, Kanun Taksimi
11 Kasım 2019, 14 Rebî'ul-evvel 1441 1.Parca
Hüzzam, Kanun Taksimi
9 Aralık 2019, 12 Rebî'ul-âhir 1441 9.Parca
Segâh, Kanun Taksimi
30 Aralık 2019, 4 Cemâzil-evvel 1441 1.Parca
Rast, Kanun Taksimi
13 Ocak 2020, 18 Cemâzil-evvel 1441 3.Parca
Nühüft, Kanun Taksimi
20 Ocak 2020, 25 Cemâzil-evvel 1441 6.Parca
Nihavend, Kanun Taksimi