Kanuni Turgut Özüfler

PAYLAŞ:

Meşk Tarihi Makam Enstruman Ses Kaydı
22 Ağustos 2016, 19 Zilka'de 1437 2.Parca
Rast, Kanun Taksimi
Rast Kanun
29 Ağustos 2016, 26 Zilka'de 1437 8.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
Hicâz Kanun
25 Temmuz 2016, 20 Şevvâl 1437 13.Parca
Muhayyer, Kanun Taksimi
Muhayyer Kanun
7 Kasım 2016, 7 Safer 1438 13.Parca
Beyâtî, Kanun Taksimi
Beyâtî Kanun
21 Kasım 2016, 21 Safer 1438 8.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
Hicâz Kanun
28 Kasım 2016, 28 Safer 1438 8.Parca
Segâh, Kanun Taksimi
Segâh Kanun
12 Aralık 2016, 13 Rebî'ul-evvel 1438 20.Parca
Hüzzam, Kanun Taksimi
Hüzzam Kanun
2 Ocak 2017, 4 Rebî'ul-âhir 1438 9.Parca
Nikriz, Kanun Taksimi
Nikriz Kanun
13 Ocak 2014, 12 Rebî'ul-evvel 1435 10.Parca
Uşşak, Kanun Taksimi
Uşşak Kanun
20 Ocak 2014, 19 Rebî'ul-evvel 1435 9.Parca
Beyâtî, Kanun Taksimi
Beyâtî Kanun
27 Ocak 2014, 26 Rebî'ul-evvel 1435 13.Parca
Uşşak, Kanun Taksimi
Uşşak Kanun
30 Aralık 2013, 27 Safer 1435 9.Parca
Nikriz, Kanun Taksimi
Nikriz Kanun
16 Aralık 2013, 13 Safer 1435 7.Parca
Hüzzam, Kanun Taksimi
Hüzzam Kanun
6 Şubat 2017, 10 Cemâzil-evvel 1438 3.Parca
Hüseyni, Kanun Taksimi
Hüseyni Kanun
13 Şubat 2017, 17 Cemâzil-evvel 1438 10.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
Hicâz Kanun
28 Ekim 2013, 24 Zilhicce 1434 2.Parca
Hüzzam, Kanun Taksimi
Hüzzam Kanun
6 Mart 2017, 8 Cemâzil-âhir 1438 1.Parca
Şedaraban, Kanun Taksimi
Şedaraban Kanun
6 Mart 2017, 8 Cemâzil-âhir 1438 7.Parca
Nihavend, Kanun Taksimi
Nihavend Kanun
24 Ocak 2011, 19 Safer 1432 21.Parca
Uşşak, Kanun Taksimi
Uşşak Kanun
27 Mart 2017, 29 Cemâzil-âhir 1438 1.Parca
Pençgâh, Kanun Taksimi
Pençgâh Kanun
17 Nisan 2017, 21 Recep 1438 10.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
Hicâz Kanun
15 Mayıs 2017, 19 Şa'bân 1438 11.Parca
Bûselik, Kanun Taksimi
Bûselik Kanun
12 Haziran 2017, 18 Ramazan 1438 1.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
Hicâz Kanun
3 Temmuz 2017, 9 Şevvâl 1438 8.Parca
Hüseyni, Kanun Taksimi
Hüseyni Kanun
31 Temmuz 2017, 8 Zilka'de 1438 1.Parca
Nihavend, Kanun Taksimi
Nihavend Kanun
31 Temmuz 2017, 8 Zilka'de 1438 9.Parca
Sabâ, Kanun Taksimi
Sabâ Kanun
21 Ağustos 2017, 29 Zilka'de 1438 7.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
Hicâz Kanun
17 Şubat 2014, 17 Rebî'ul-âhir 1435 7.Parca
Nihavend, Kanun Taksimi
Nihavend Kanun
24 Şubat 2014, 24 Rebî'ul-âhir 1435 1.Parca
Bestenigâr, Kanun Taksimi
Bestenigâr Kanun
19 Haziran 2017, 25 Ramazan 1438 1.Parca
Rast, Kanun Taksimi
Rast Kanun
4 Aralık 2017, 16 Rebî'ul-evvel 1439 1.Parca
Hüzzam, Kanun Taksimi
Hüzzam Kanun
8 Ocak 2018, 21 Rebî'ul-âhir 1439 12.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
Hicâz Kanun
19 Şubat 2018, 4 Cemâzil-âhir 1439 1.Parca
Nihavend, Kanun Taksimi
Nihavend Kanun
16 Nisan 2018, 1 Şa'bân 1439 6.Parca
Hüzzam, Kanun Taksimi
Hüzzam Kanun
24 Mart 2014, 23 Cemâzil-evvel 1435 12.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
Hicâz Kanun
3 Mart 2014, 2 Cemâzil-evvel 1435 10.Parca
Rast, Kanun Taksimi
Rast Kanun
1 Ekim 2018, 21 Muharrem 1440 1.Parca
Hicazkâr, Kanun Taksimi
Hicazkâr Kanun
8 Ekim 2018, 28 Muharrem 1440 1.Parca
Uşşak, Kanun Taksimi
Uşşak Kanun
3 Eylül 2018, 23 Zilhicce 1439 7.Parca
Acemaşîran, Kanun Taksimi
Acemaşîran Kanun
29 Ekim 2018, 19 Safer 1440 10.Parca
Bûselik, Kanun Taksimi
Bûselik Kanun
5 Kasım 2018, 26 Safer 1440 13.Parca
Evic, Kanun Taksimi
Evic Kanun
3 Aralık 2018, 25 Rebî'ul-evvel 1440 5.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
Hicâz Kanun
10 Aralık 2018, 2 Rebî'ul-âhir 1440 8.Parca
Hüzzam, Kanun Taksimi
Hüzzam Kanun
24 Aralık 2018, 16 Rebî'ul-âhir 1440 7.Parca
Hüseyni, Kanun Taksimi
Hüseyni Kanun
7 Ocak 2019, 1 Cemâzil-evvel 1440 1.Parca
Nihavend, Kanun Taksimi
Nihavend Kanun
28 Ocak 2019, 22 Cemâzil-evvel 1440 12.Parca
Nihavend, Kanun Taksimi
Nihavend Kanun
28 Ocak 2019, 22 Cemâzil-evvel 1440 15.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
Hicâz Kanun
4 Mart 2019, 27 Cemâzil-âhir 1440 10.Parca
Zâvil, Kanun Taksimi
Zâvil Kanun
1 Nisan 2019, 26 Recep 1440 12.Parca
Şevkutarab, Kanun Taksimi
Şevkutarab Kanun
8 Nisan 2019, 3 Şa'bân 1440 8.Parca
Beyâtî, Kanun Taksimi
Beyâtî Kanun
15 Nisan 2019, 10 Şa'bân 1440 11.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
Hicâz Kanun
15 Temmuz 2019, 13 Zilka'de 1440 1.Parca
Şehnaz, Kanun Taksimi
Şehnaz Kanun
29 Temmuz 2019, 27 Zilka'de 1440 1.Parca
Sabâ, Kanun Taksimi
Sabâ Kanun
19 Ağustos 2019, 18 Zilhicce 1440 13.Parca
Hüseyni, Kanun Taksimi
Hüseyni Kanun
2 Eylül 2019, 3 Muharrem 1441 8.Parca
Uşşak, Kanun Taksimi
Uşşak Kanun
16 Eylül 2019, 17 Muharrem 1441 1.Parca
Muhayyerkürdi, Kanun Taksimi
Muhayyerkürdi Kanun
16 Eylül 2019, 17 Muharrem 1441 8.Parca
Hüzzam, Kanun Taksimi
Hüzzam Kanun
11 Kasım 2019, 14 Rebî'ul-evvel 1441 1.Parca
Hüzzam, Kanun Taksimi
Hüzzam Kanun
9 Aralık 2019, 12 Rebî'ul-âhir 1441 9.Parca
Segâh, Kanun Taksimi
Segâh Kanun
30 Aralık 2019, 4 Cemâzil-evvel 1441 1.Parca
Rast, Kanun Taksimi
Rast Kanun
13 Ocak 2020, 18 Cemâzil-evvel 1441 3.Parca
Nühüft, Kanun Taksimi
Nühüft Kanun
20 Ocak 2020, 25 Cemâzil-evvel 1441 6.Parca
Nihavend, Kanun Taksimi
Nihavend Kanun
16 Mart 2015, 26 Cemâzil-evvel 1436 14.Parca
Acem, Kanun Taksimi
Acem Kanun
30 Mayıs 2022, 29 Şevvâl 1443 7.Parca
Hicâz, Kanun Taksimi
Hicâz Kanun
30 Mayıs 2022, 29 Şevvâl 1443 18.Parca
Hüseyni, Kanun Taksimi
Hüseyni Kanun
31 Ekim 2022, 6 Rebî'ul-âhir 1444 2.Parca
Beyâtî, Kanun Taksimi
Beyâtî Kanun