Kemani Aydın Efendi

PAYLAŞ:

16 Kasım 2009, 29 Zilka'de 1430 5.Parca
Nühüft, Keman Taksimi
16 Kasım 2009, 29 Zilka'de 1430 13.Parca
Muhayyer Sünbüle, Keman Taksimi
23 Mart 2009, 27 Rebî'ul-evvel 1430 1.Parca
Segâh, Keman Taksimi