Hüsam Dede

PAYLAŞ:

Bestelediği Nutuk(lar) Makamı
Segâh
Segâh
Yegâh
Yegâh