Udi Bekir Efendi

Meşk Tarihi Makam Enstruman Ses Kaydı
28 Ekim 2013, 1 .Parca
Hüzzam , Ud Taksimi
Hüzzam Ud

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı