Allah Birdir Müjdesi

Nutuk sahibi: Âdil Oymak

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Gerdâniye

beste sayfası ›
Bestekârı: Dr. Alaeddin Yavaşça
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler