Bizim Bilmezsin Ey Sofu

Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: ?
Kayıtlar
Kayıt henüz yüklenmemiştir.

Güncellemeler - Talepler