Ömrün Bitirmiş Virane Miyem - Allah Hu Allah

Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Bu sayfada Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. tarafından kaleme alınan Ömrün Bitirmiş Virane Miyem - Allah Hu Allah nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ömrün bitirmiş
Vîrâne miyim
Aklın yitirmiş
Dîvâne miyim

Nedir bu hâlim
Artar melâlim
Söyle a zâlim
Bîgâne miyim

Kanat vururum
Döner dururum
Yanar kururum
Pervâne miyim

Şaşırdım kaldım
Binbir renk aldım
Doldum boşaldım
Peymâne miyim

Yaşlı gözlerim
Tutmaz dizlerim
Yolun izlerim
Mestâne miyim

Hâlim söylenir
Gör neler denir
Herkes eğlenir
Terâne miyim

Meczûb sanırlar
Mecnûn tanırlar
Hep aldanırlar
Uryâne miyim

Koy söylesinler
Âşık desinler
Deli bilsinler
Yegâne miyim

Aşkî can fedâ
Olsa ne fayda
Aşk oku yayda
Kemâne miyim

Ziynetü'l Kulûb, Sayfa 459

Defter-i Uşşak - https://www.muzafferozak.com/Nutuklar/omrun-bitirmis.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Abdullah El-ferec 22