Ya Resûlallah Bize Gör N'itdi Asi Ümmetin

Güftekârı: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.

Bu sayfada Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. tarafından kaleme alınan Ya Resûlallah Bize Gör N'itdi Asi Ümmetin nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Yâ Resûlallâh bize gör n'itdi âsî ümmetin
Görmeye anlar dahî rûz-i kıyâmet şefkatin

Şâh Hüseyn'in etdiler hâke berâber cismini
Kılmadılar ol münâfıklar senin hiç hürmetin

Kerbelâ'da ger göreydin yâ Muhammed hâlimiz
Tâ kıyâmet sâkin olmazdı bizim'çün firkatin

Kim ki âlem fahrinin evlâdına buğz eyleye
Eyleme ana müyesser yâ ilâhî cennetin

Biz muhibb-i hânedân-ı Mustafâ'yız Seyfiyâ
Rûz ü şeb nesl-i Resûlullah'a olsun midhatin

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/10/nizamoglu-seyyid-seyfullah.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Hümayun Şikârizade Ahmed Efendi 8