Şeribtü Bi Ke'sil Üns

Güftekârı: Seyyid Ahmet Bedevi

Bu sayfada Seyyid Ahmet Bedevi tarafından kaleme alınan Şeribtü Bi Ke'sil Üns nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Şeribtü bi ke’sil ünsi min tîybi hamreti
Yâ sâkin Tanta yâ Seyyid yâ Ahmed
Yâ Hû yâ Bedevî aman yâ Bedevî
Yâ Şeyhe'l Arab yâ Seyyid yâ Ahmed
Yâ Hû yâ Bedevî

Ente Ahmedü'l Bedevî kutbün bilâ hafâ
Yâ sâkin Tanta yâ Seyyid yâ Ahmed
Yâ Şeyhe'l Arab yâ Seyyid yâ Ahmed
Yâ Hû yâ Bedevî

https://soundcloud.com/www-muzafferozak-com/seribtu-bi-kesil-uns-askin-meyine-kandim-hicaz-ilahi

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Zekai Dede Efendi 8