Biz Aşık-ı Şeydayız Müştak-ı Cemaliz

Nutuk sahibi: Müştak Baba

 

Biz Aşık-ı Şeydayız
Müştak-ı Cemaliz Biz
Hayran-ı Temaşayız
Müştak-ı Cemaliz Biz

Biz Bülbül-i Gülzarız
Her Şam-ü Seher Zarız
Biz Şevk İle Bi-Darız
Müştak-ı Cemaliz Biz

Biz Arif-i Agahız
Biz Aşık-ı Billahız
Ma’şuk İle Hem-Rahız
Müştak-ı Cemaliz Biz

Ser-Nağme-i Tanburuz
Avaz İle Meşhuruz
Zahidlere Mesturuz
Müştak-ı Cemaliz Biz

Ne Talib-i Dünyayız
Ne Ragıb-ı Ukbayız
Biz Aşık-ı Mevla’yız
Müştak-ı Cemaliz Biz

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler