Ayırma Beni Senden Yaradan

Güftekârı: Yunus Emre

Bu sayfada Yunus Emre tarafından kaleme alınan Ayırma Beni Senden Yaradan nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ayırma beni senden yaradan
Düşüp ölürüm ben bu yaradan

Öldüğüm içün gussâ mı yirem
Ala cânımı yine yaradan

Öldü diyeler kaydım yiyeler
Bir kuş oluban çıkam aradan

Ağlama direm şol gözlerime
Kân yâş akıdır âk u karadan

Yerler mi kodum göl eylemedik
Seller akıtdım her bir dereden

Ben bir kul idim sen sultân idin
Düşdüm araya bilmem nereden

Varam kul olam şeyh eşiğine
Abâ dikinem yüz bin pâreden

Âşık Yûnus'un murâdı budur
İre yârine çıka aradan

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/12/ayirma-beni-senden-yaradan.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Mahûr Hacı Ramazan Efendi 12