20 Cemâzil-âhir 1440

25 Şubat 2019 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Mahûr
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Mahûr - - -
2.
Mahûr - Evsat
Şah-ı İklim-i Risalettir Muhammed Mustafa
Mahûr Evsat Hacı Faik Bey Hz. Selâmî
3.
Mahûr - Evsat
Aşk İle İki Cihanda Şâh Olan Gelsin Beri
Mahûr Evsat Hacı Nâzif Bey Yusuf Sünbül Sinan Hz. (k.s.)
4.
Mahûr - Düyek
Gül Müdür Bülbül Müdür Şol Zâr Ü Efgân Eyleyen
Mahûr Düyek ? Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
5.
Mahûr - Sofyan
Âdâb İle Erkân İle
Mahûr Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
6.
Mahûr - Sofyan
Lûtfuna Mazhar Olan
Mahûr Sofyan Enes Ergür Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
7.
Mahûr - Sofyan
Gaflet İle Hakkı Buldum Diyenler
Mahûr Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
8.
Mahûr - Sofyan
Cânım Kurban Olsun Senin Yoluna
Mahûr Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
9.
Mahûr - Düyek
Tûbanın Dalları Canım Nurdan Zeberced
Mahûr Düyek Yusuf Bey ?
10.
Mahûr - Sofyan
Durmaz Yanar Vücûdum İllallah Hû
Mahûr Sofyan Zekai Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Zâvil - Düyek
Durman Yanalım Ateş-i Aşka
Zâvil Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Ahmed Hayâli-i Gülşeni
12.
Zâvil - Sofyan-Düyek
Suçumuz Dileyüp Sen Şaha Geldik
Zâvil Sofyan-Düyek Hayati Günyeli Gülaboğlu Muhammed Askerî Hz.
13.
Mahûr - Sofyan
Ayırma Beni Senden Yaradan
Mahûr Sofyan Hacı Ramazan Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
14.
Mahûr - Düyek
Gel Gülşeni Tevhide
Mahûr Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
15.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Mahûr Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?

Güncellemeler - Talepler