Mahûr İlâhi

Ayırma Beni Senden Yaradan

Bestekârı: Hacı Ramazan Efendi

Güftekârı: Yunus Emre

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Ayırma beni senden yaradan
Düşüp ölürüm ben bu yaradan

Öldüğüm içün gussâ mı yirem
Ala cânımı yine yaradan

Öldü diyeler kaydım yiyeler
Bir kuş oluban çıkam aradan

Ağlama direm şol gözlerime
Kân yâş akıdır âk u karadan

Yerler mi kodum göl eylemedik
Seller akıtdım her bir dereden

Ben bir kul idim sen sultân idin
Düşdüm araya bilmem nereden

Varam kul olam şeyh eşiğine
Abâ dikinem yüz bin pâreden

Âşık Yûnus'un murâdı budur
İre yârine çıka aradan

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/12/ayirma-beni-senden-yaradan.html