Ey Padişah-ı Lem Yezel

Güftekârı: İbrahim Tennuri

Bu sayfada İbrahim Tennuri tarafından kaleme alınan Ey Padişah-ı Lem Yezel nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Câna cefâ kıl ya vefâ
Kahrın da hoş lutfun da hoş
Ya derd gönder yâhud devâ
Kahrın da hoş lutfun da hoş

Hoşdur bana senden gelen
Ya hil'at ü yâhud kefen
Ya tâze gül yâhud diken
Kahrın da hoş lutfun da hoş

Gelse celâlinden cefâ
Yâhud cemâlinden vefâ
İkisi de câna safâ
Kahrın da hoş lutfun da hoş

Ger bâğ u ger bostân ola
Ger bend ü ger zindân ola
Ger vasl ü ger hicrân ola
Kahrın da hoş lutfun da hoş

Ey pâdişah-ı lem yezel
Zât-ı ebed Hayy-ı ezel
Ey lutfu bol kahrı güzel
Kahrın da hoş lutfun da hoş

Ağlatırsan zâri zâri
Verirsen cennet ü hûri
Lâyık görür isen nârı
Kahrın da hoş lutfun da hoş

Gerek ağlat gerek güldür
Gerek dirilt gerek öldür
Bu Âşık hem sana kuldur
Kahrın da hoş lutfun da hoş

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/09/kahrn-da-hos-lutfun-da-hos.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Suzîdil Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) 3