4 Cemâzil-âhir 1431

17 Mayıs 2010 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Suzîdil
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Suzîdil - - -
2.
Suzîdil - Nim Hafif
Ey Gönül Gûş Eyle Gel Aşıkların Güftârını
Suzîdil Nim Hafif Dellalzâde İsmail Dede Efendi (k.s.) Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
3.
Suzîdil - Düyek
Ey Padişah-ı Lem Yezel
Suzîdil Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) İbrahim Tennuri
4.
Suzîdil - Yürüksemai
Gördükte O Rûy Üstüne Ol Hâli Siyâhı İfham Edemem
Suzîdil Yürüksemai Hacı Haşim Bey Hasan Nazif Dede Efendi
5.
Suzîdil - Hafif
Yüce Sultanım Derde Dermanım
Suzîdil Hafif Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
6.
Suzîdil - Düyek
İsteyen Yarin Hak İder Varın
Suzîdil Düyek ? Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
7.
Suzîdil - Sofyan
Şehâ Bu Benliği Bâzarı Aşkda Senden Aldım
Suzîdil Sofyan Rasim Efendi Keşanlı Süleyman Zâtî Celveti
8.
Suzîdil - Düyek
Ateş Ne Zened Der Dil-i Mâ İllâ Hû
Suzîdil Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Hz. Pir Mevlana Celaleddin Rumi
9.
Suzîdil - Sofyan-Yürükçe
Durman Yanalım Ateş-i Aşka
Suzîdil Sofyan-Yürükçe ? Ahmed Hayâli-i Gülşeni
10.
Suzîdil
Ney Taksimi, ?
Suzîdil - - -

Güncellemeler - Talepler