Azametin Nicedir Bilir Bunu Bilenler

Nutuk sahibi: Galib Çolakoğlu

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Galib Çolakoğlu
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler