Sevdim Seni Mabuduma

Güftekârı: Cemalî K.s

Bu sayfada Cemalî K.s tarafından kaleme alınan Sevdim Seni Mabuduma nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Sevdim seni Mabuduma cânânsın Efendim
Bir ben değil alem sana hayrandır Efendim

Evlad-ü ıyâli alarak ravzana geldim
Ahlakını medh eyleyen Kuran'dır Efendim

Kurbanın olam Şah-ı Rusûl kovma kapından
Didârına müştâk olan Sûbhan'dır Efendim

Mahşerde nebîler bile senden meded ister
Gül yüzlü melekler sana hayrandır Efendim

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüzzam ? 19