Aşkın Meyine Kanmış Mestâneleriz

Nutuk sahibi: Şeyh Nûri Efendi

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestenigâr

beste sayfası ›
Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler