Derd-mendim Mücrimim Dermâne Geldim Yâ Resûl

Nutuk sahibi: İsa Mahvî Efendi

Derd-Mendim Mücrimim Dermane Geldim Ya Resul
Sailim Muhtacınım İhsane Geldim Ya Resul

Kabe-i Vaslın Yolunda Sa’y Edip Düştüm Garib
Gayri Nem Var Canımı Kurbane Geldim Ya Resul

Nar-ı Hasret Cana Geçdi Can Atıp Canım Sana
Aşk İle Didarını Seyrana Geldim Ya Resul

İntisab-ı Zat-ı Pakin Afv-i Cürme Çün Sebeb
Asitan-ı Rahmet-i Rahmane Geldim Ya Resul

Akl-ı Küllüm Aldı Elden Rah-ı Hak Düşmanları
Baş Açık Yalın Ayak Divane Geldim Ya Resul

Etme Mahvi Bendeni Red Ey Şefa’at Menba’ı
Sen Gibi İhsanı Çok Sultane Geldim Ya Resul

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/01/derdmendim-mucrimim-dermana-geldim-ya-resul.html

Güncellemeler - Talepler