Bir İlahi Devran Olsun Bu Gece

Nutuk sahibi: Bosnavi Hasan Kâimî Efendi

Bir ilahi devran olsun bu gece
Haneler nûr ile dolsun bu gece
Döne, döne neş'elensin aşıkan
Ehl-i tevhîd cüşa gelsin bu gece
Ehl-i irfân şevke gelsin bu gece

Kâimî der cism-ü canım ey püser
Hayât ab'ı ile dolsun ser-te-ser
Bülbül, gonca gülüne ermek diler
Ehl-i tevhîd cüşa gelsin bu gece
Ehl-i irfân şevke gelsin bu gece

Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler