Can Yine Bülbül Oldu

Güftekârı: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Bu sayfada Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) tarafından kaleme alınan Can Yine Bülbül Oldu nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Cân yine bülbül oldu hâr açılıp gül oldu
Göz kulak oldu her yer her ne ki vâr ol oldu

Uyandı çün nâr‐ı aşk kaynadı ebhâr‐ı aşk
Her yanaya çağlayup akdı gözüm sel oldu

Gönül ol bahre daldı dilim tutuldu kaldı
Girdim anın zikrine a'zâlarım dil oldu

Ferhad bugün ben oldum varlık dâğını deldim
Şîrin'ime varmaya her cânibim yol oldu

Geç âk ile kâradan halkı bırak âradan
Niyâzî dön buradan durma sana gel oldu

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/01/can-yine-bulbul-oldu-har-acilip-gul-oldu.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Nevâ ? 5