Nevâ İlâhi

Can Yine Bülbül Oldu

Bestekârı: ?

Güftekârı: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Cân yine bülbül oldu hâr açılıp gül oldu
Göz kulak oldu her yer her ne ki vâr ol oldu

Uyandı çün nâr‐ı aşk kaynadı ebhâr‐ı aşk
Her yanaya çağlayup akdı gözüm sel oldu

Gönül ol bahre daldı dilim tutuldu kaldı
Girdim anın zikrine a'zâlarım dil oldu

Ferhad bugün ben oldum varlık dâğını deldim
Şîrin'ime varmaya her cânibim yol oldu

Geç âk ile kâradan halkı bırak âradan
Niyâzî dön buradan durma sana gel oldu

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/01/can-yine-bulbul-oldu-har-acilip-gul-oldu.html