23 Rebî'ul-âhir 1440

31 Aralık 2018 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Nevâ
Refiki Rebâb Taksimi, Tanbûri Enes Durceylan
Nevâ - - -
2.
Nevâ - Devr-i Hindî
Hakk'a Temkîn-i Rızada Hamd İden Mesrur Olur
Nevâ Devr-i Hindî Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Azmi Dede
3.
Nevâ - Sofyan
Bir İsmi Mustafa Bir İsmi Ahmed
Nevâ Sofyan ? Derviş Musa Dede
4.
Nevâ - Nim Sofyan
Dolap N'için İnilersin
Nevâ Nim Sofyan Albay Selahaddin Yunus Emre Hazretleri (k.s)
5.
Nevâ - Sofyan
Rabbimiz İhsan Eder Bi-hikmeti İsmillâh
Nevâ Sofyan Kudümzen Necdet Tanlak Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
6.
Nevâ - Sofyan
Vakt-i Seher'de Açıla Perde
Nevâ Sofyan Hafız Post Bayrami Şeyhi Himmet Efendi
7.
Nevâ - Sofyan
Ben Dost İle Dost Olmuşam
Nevâ Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Yunus Emre Hazretleri (k.s)
8.
Nevâ - Sofyan
Can Ellerinden Gelmişem
Nevâ Sofyan ? İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
9.
Nevâ - Sofyan
Can Yine Bülbül Oldu
Nevâ Sofyan ? Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
10.
Nevâ - Sofyan
Bir Tahta Yaratmışsın
Nevâ Sofyan Muallim İsmail Hakkı Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Nevâ - Sofyan
A Sultanım Sen Variken Ya Ben Kime Yalvarayım
Nevâ Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
12.
Nevâ - Düyek
Ateş-i Aşkınla Yandır Kalbimi Subhü Mesa
Nevâ Düyek Hacı Hafız Zeki Altun Tevfik Çapacıoğlu

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı