Biz Bülbül-ü Lâhûtîyiz

Nutuk sahibi: Zâtî

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Hicazkâr

beste sayfası ›
Bestekârı: ?
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler