Tövbe Ya Rabbi Hata Râhına Gittiklerime

Güftekârı: Abdülrahim Rûmi

Bu sayfada Abdülrahim Rûmi tarafından kaleme alınan Tövbe Ya Rabbi Hata Râhına Gittiklerime nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Tövbe ya Rabbî hatâ râhına gittiklerime
Bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Evic Neyzen M. Hakan Alvan 1