Dilde Olsun Zikrullah

Nutuk sahibi: Kudümzen Necdet Tanlak

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Necdet Tanlak
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler