Bağrımdaki Biten Başlar

Nutuk sahibi: Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.

Bağrımdaki biten taşlar
Muhammed'in aşkındandır
Gözlerimden akan yaşlar
Muhammed'in aşkındandır.

Sular gibi çağladığım
Yüreğimi dağladığım
Seherlerde ağladığım
Muhammed'in aşkındandır.

Çün oldum ol şâhın kulu
Neylerem bu mülkü malı
Halk bana dediği deli
Muhammed'in aşkındandır.

Her sabah aşkam yandığım
Alemlerden usandığım
Çarh urup semâ döndüğüm
Muhammed'in aşkındandır

Dahledenler devrânıma
Ermediler seyrânıma
Kıydığım kendi cânıma
Muhammed'in aşkındandır.

Aşkın nâriyla piştiğim
Deryalar gibi coştuğum
Bir şeyh elin tuttuğum
Muhammed'in aşkındandır.

Görün Seyfullah'ın kasdın
Sever ol Allah'ın dostun
Sorarlarsa niçin mestîn
Muhammed'in aşkındandır.

Güncellemeler - Talepler