Canların Şâhı Gülmezse Ah Nice Olur Hâlim Benim

Nutuk sahibi: Hayati Günyeli

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Acemaşîran

beste sayfası ›
Bestekârı: Hayati Günyeli
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler