Aşık Zikret Mevlâyı

Nutuk sahibi: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Âşık zikret Mevlâ'yı
Kân ağlayu ağlayu
Terket kuru sevdâyı
Kân ağlayu ağlayu

Gezme aylak boşuna
Düşme halkın peşine
Tövbe et kem işine
Kân ağlayu ağlayu

Hakk rızâsın ara gör
Zikr-i Hakk'da duragör
Cânın dosta viregör
Kân ağlayu ağlayu

Hakk yoluna kıl fedâ
Başı cânından cüdâ
Seni afvetsin Hudâ
Kân ağlayu ağlayu

İste Hakk'ın zâtını
Al Hakk'dan murâdını
Dilde virdet âdını
Kân ağlayu ağlayu

Cennet sana açılsın
Hep rahmetler saçılsın
Nûr hulleler biçilsin
Kân ağlayu ağlayu

Aşkî sen de zikreyle
Yâr adını fikreyle
Her hâline şükreyle
Kân ağlayu ağlayu

Güncellemeler - Talepler