Eflâkı Kıldı Pür-Ziyâ

Nutuk sahibi: ?

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler