Allah Allah Şükren Lillah Zikren Lillah

Nutuk sahibi: Ahmet Hatipoğlu

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Ahmet Hatipoğlu
Kayıtlar
Kayıt henüz yüklenmemiştir.

Güncellemeler - Talepler