Urumdan Çıkdım Yürüdüm

Güftekârı: Yunus (k.s.)

Bu sayfada Yunus (k.s.) tarafından kaleme alınan Urumdan Çıkdım Yürüdüm nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Urumdan çıktım yürüdüm
Mûm oldum sızdım eridim
Şükür Hakk'a yüz sürüdüm
Server Nebî ne güzel
Güzeldir Ka'be yolları

Ay doğarken çıktım yola
Salavâtlar verdim dile
Gel gidelim cümle bile
Server Nebî ne güzel
Güzeldir Ka'be yolları

Alî kuyusuna vardım
Abdest alıp ihrâm giydim
Hacıları üryân gördüm
Server Nebî ne güzel
Güzeldir Ka'be yolları

Mina'da kurulur pazar
Hacılar armağan düzer
Melekler sevâbın yazar
Server Nebî ne güzel
Güzeldir Ka'be yolları

Deveci deve katarlar
Hacılar kuma batarlar
Şeytân'ı taşa tutarlar
Server Nebî ne güzel
Güzeldir Ka'be yolları

Dağa yakındır evleri
Uzaktır anın yolları
Ölenin yoktur ağları
Server Nebî ne güzel
Güzeldir Ka'be yolları

Kâ'be’nin etrâfı dağlar
Dîdâr görmüş sular çağlar
Âşık Yûnus anar ağlar
Server Nebî ne güzel
Güzeldir Ka'be yolları

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2015/09/urumdan-cktm-yurudum.html

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Beyâtî ? 8