Bâğ-ı Cemâle Çün Erem Vuslat Gülün Anda Derem

Nutuk sahibi: Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Bestekârı: Hacı Faik Bey
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler