Ol Cihanın Fahrinin Sırrına Kurban Olayım

Güftekârı: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)

Bu sayfada Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s) tarafından kaleme alınan Ol Cihanın Fahrinin Sırrına Kurban Olayım nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Ol cihânın fahrinin sırrına kurbân olayım
Hutbe-i levlâk âyetin şânına kurban olayım
Kaab-ı kavseyn-i ev ednâsına kurbân olayım
Ben anın ilm ile irfânına kurbân olayım
Ben anın esrâr-ı Mi’râc'ına kurbân olayım

Ol Ebûbekr ü Ömer Osman Ali dört yâridir
Ol risâlet bağının anlar gül-i gülzârıdır
Cümle ashâb-ı hidâyet râhının envârıdır
Ben anın âli’ne ashâbına kurbân olayım
Ben anın ashâb ü ahbâbına kurbân olayım

Ol Hasan hazretlerine zehr içirdi eşkiyâ
Hem Hüseyn oldu susuzluktan şehîd-i Kerbelâ
İkisidir aslı nesli cümle âl-i Mustafâ
Ben anın âl’ine evlâdına kurbân olayım
Ben anın evlâd ü ensâbına kurbân olayım

Cümle ümmetten hayırlıdır o şâhın ümmeti
Ümmetine cümleten artık eder Hak rahmeti
Enbiyâ ânınla buldu bunca lûtf ü izzeti
Ben anın lûtfuna ihsânına kurbân olayım
Ben anın envâ-ı eltâfına kurbân olayım

Her ne denlü enbiyâ ve mürselin kim geldiler
Ümmeti olmaklığı Hak’tan temennî kıldılar
Evliyâ ana Niyazî kul u kurbân oldular
Ben anın ayağının tozuna kurbân olayım
Yoluna gidenlerin izine kurbân olayım.

Mısrî Niyâzî Dîvânı Şerhi sy.151

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hicâz Neyzen M. Hakan Alvan 6