Deme Sakın Ben Bilirim

Nutuk sahibi: Davud Yılmaz

Bu nutkun güftesi yok. Yardımcı olmak ister misiniz?

Dil Beyti

Evc-ârâ

beste sayfası ›
Bestekârı: H. Hüsnü Üstün
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler